Sườn Non

Thịt sườn non sạch tươi ngon – TSN03

suon lon non (4)

+ Sản phẩm: Thịt lợn tươi + Loại thịt: Sườn non + Chất lượng: Thượng hạng + Trọng lượng: Tùy

Thịt sườn non sạch tươi ngon – TSN04

suon lon non (5)

+ Sản phẩm: Thịt lợn tươi + Loại thịt: Sườn non + Chất lượng: Thượng hạng + Trọng lượng: Tùy

Thịt sườn non sạch tươi ngon – TSN05

suon lon non (1)

+ Sản phẩm: Thịt lợn tươi + Loại thịt: Sườn non + Chất lượng: Thượng hạng + Trọng lượng: Tùy

Thịt sườn non sạch tươi ngon – TSN01

suon lon non (2)

+ Sản phẩm: Thịt lợn tươi + Loại thịt: Sườn non + Chất lượng: Thượng hạng + Trọng lượng: Tùy

Thịt sườn non sạch tươi ngon – TSN02

suon lon non (3)

+ Sản phẩm: Thịt lợn tươi + Loại thịt: Sườn non + Chất lượng: Thượng hạng + Trọng lượng: Tùy